Biznes z Polską – możliwości dla firm z południowo-wschodniej części Irlandii, to jeden z eventów PolskaEire Gorey Festival zorganizowany przez Gorey.pl – Polish Cultural Association przy współpracy z Gorey Chamber of Commerce oraz Gorey Municpal District.
Pan Robert Bąk, II Sekretarz w Wydziale Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie mówił o analizie makroekonomicznej polskiej gospodarki, a także o tym, jak Polska Ambasada może pomóc w nawiązaniu kontaktów pomiędzy Irlandzkimi i Polskimi przedsiębiorstwami. Pan Robert mówił również o tym, jak Polska uniknęła globalnej recesji, a także rozmawialiśmy o walorach turystycznych Polski. Jednym z naszych gości był Tom Banville Head of Enterprise z Wexford County Council. Po spotkaniu John O’Connor pokazał wszystkim uczestnikom nowoczesny budynek M11 Campus, który niedawno został wybudowany obok Amber Spring Hotel.