“Oblicza moich Kaszub” to tytuł wystawy fotograficznej, którą bedziemy mieli okazje obejrzeć podczas tegorocznego festiwalu PolskaEire w Gorey. Wystawa została przygotowana przez Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck i jest pierwszym efektem  współpracy stowarzyszenia Gorey.pl z Puckim ośrodkiem. Oficjalne otwarcie wystawy odbedzie się w bibliotece miejskiej w Gorey w  niedzielę 27 maja. Tego dnia naszymi gośćmi bedą dyrektor OKSITu w Gminie Puck Pan dr Jan Dettlaff autor wystawy,który wygłosi słowo wstępne oraz prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Pucka Pani dr Danuta Dettlaff, która zaprezentuje wykład “Fenomen kulturowy kaszubskiej Nordy” poświęcony kulturze i sztuce ziemi puckiej oraz jej promocji.
Serdecznie zapraszamy

 

dr Danuta Dettlaff, historyk sztuki (1982 dyplom mgr. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; 2012 doktorat z historii na Akademii Pomorskiej w Słupsku), autorka i współautorka 16 książek i ponad 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych o sztuce sakralnej Pomorza, dziedzictwie kulturowym północnych Kaszub, ikonografii itp, inwentaryzator zabytków woj. lubelskiego, toruńskiego i gdańskiego, muzealnik, współautorka wystaw artystycznych i muzealnych, technik budowlany ze studiami podyplomowymi z zakresu szacowania nieruchomości, w latach 2007-13 ekspert woj. pomorskiego w zakresie projektów unijnych z dziedziny kultury; koordynator projektu pt. Wolontariat dla zabytków w 2016 r. i 2017 r. realizowanego w dotacji województwa pomorskiego i Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

dr Jan P. Dettlaff, historyk sztuki (studia KUL: 1978 dyplom mgr. teologii,1984 dyplom mgr. hist. sztuki, 2014 doktorat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim), autor i współautor 16 książek i ponad 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych o sztuce sakralnej Pomorza, dziedzictwie kulturowym północnych Kaszub, ikonografii itp, inwentaryzator zabytków woj. lubelskiego, toruńskiego i gdańskiego, muzealnik, współautor wystaw artystycznych i muzealnych, fotografik, artysta plastyk, dyrektor gminnej instytucji kultury Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck.