REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE-STOWARZYSZENIA”GOREY.PL”

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE-STOWARZYSZENIA”GOREY.PL”

A.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży biletów online na wydarzenia organizowane przez

Gorey.pl za pośrednictwem strony internetowej stowarzyszenia Gorey.pl.

2.Każdy kupujący zobowiązuje się do zapoznania z treścią niniejszego regulaminu przed zakupem

biletu.

B.SPRZEDAŻ BILETÓW

1.Gorey.pl zastrzega sobie prawo do swobodnegodecydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia

sprzedaży biletów online na poszczególne wydarzenia.

2.Gorey.pl realizuje płatności za bilety online poprzez serwis PAYPAL.

3.Gorey.pl nie przechowuje numerów kart kredytowych i nie udostępnia tych informacji osobom

trzecim.

4.Gorey.pl może przechowywać dane osobowe np.imię i nazwisko,numer telefonu,adres,e-mail w celu

kontaktowym,informacyjnym,marketingowym.

5.Po dokonaniu płatności w zależności od preferencji kupujący

otrzyma bilet online w formie listu email,który należy wydrukować i pokazać bileterowi w dniu imprezy

lub otrzyma bilet pocztą standardową.

C.ZWROT BILETÓW

1.Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi lub wymianie na inne.

2.Gorey.pl zastrzega sobie prawo zmiany godziny,daty rozpoczęcia wydarzenia lub odwołania

wydarzenia z przyczyn od nas niezależnych (wypadki losowe).W takim przypadku bilety zachowują

ważność lub podlegają zwrotowi.

3.W razie odwołania wydarzenia ze względu na wypadki losowe np. chorobe artysty Gorey.pl nie ponosi

żadnej dodatkowej odpowiedzialności wobec osób posiadających bilety oprócz zwrotu kosztu biletu.

D.WYDARZENIE

1.Na miejsce wydarzenia wejdą tylko posiadacze ważnego biletu.

2.Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani aby poprzez cały czas trwania wydarzenia stosować się do

wskazówek Organizatora-Gorey.pl w celu zapewnienia bezpiecznego przebiegu wydarzenia.

3.Wszystkie miejsca są siedzące,bilety nie są przypisane do miejsc ,decyduje kolejność wejścia na sale.

4.Gorey.pl zastrzega sobie prawo do rezerwacji miejsc na potrzeby Organizatora-Gorey.pl.

5.Gorey.pl zachowuje sobie prawo do wskazania uczestnikowi wydarzenia innego miejsca siedzącego

6.Gorey.pl ma prawo w uzasadnionych przypadkach np. agresja,upojenie alkoholowe,łamanie porządku

do odmówienia uczestnikowi wstępu na teren wydarzenia.

Wszelkie pytania ,uwagi dotyczące funkcjonowania strony internetowej Gorey.pl oraz sprzedaży

biletów online za jej pośrednictwem prosimy nadsyłać za pomocą formularza kontaktowego.