Polskie Legendy w Bibliotece to cykl spotkań z dziećmi mający na celu zapoznanie się z polskimi legendami. Spotkania są odpowiednie dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat. W programie spotkań przewidziane są czytania legend, rozmowy z dziećmi oraz zajęcia plastyczne. Wszyscy są mile widziani.