Przystąpienie uczestnika do wystawy i konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.